Hoge en lage WW-premie in 2021 verlaagd

Hoge en lage WW-premie in 2021 verlaagd

17 november 2020 Nieuws

Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract.

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Premiepercentages 2021 bekendgemaakt
Zowel de hoge als de lage premie zijn voor 2021 0,24 procentpunt lager vastgesteld dan in 2020 het geval was. Dat komt voornamelijk omdat in 2020 sprake was van een tijdelijk hogere premie in verband met het invoeren van de regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lage premie 2021
2,70 procent (2020: Awf-laag: 2,94).

Hoge premie 2021
7,70 procent (2020: Awf-hoog: 7,94) .

De Regeling tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag is in de Staatscourant van 13 november 2020 gepubliceerd.