Het loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel

13 februari 2018 Nieuws

Het loonkostenvoordeel (LKV) is sinds 2018 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Deze vervangen per 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer is vervallen.

Er zijn in totaal vier loonkostenvoordelen:

  • LKV oudere werknemer;
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Voor het claimen van deze voordelen dienen de werknemers aan bepaalde voorwaarden te voldoen en dient er een doelgroepverklaring te zijn. Welke voorwaarden dat zijn leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. Daarin leest u ook hoe u de doelgroepverklaring aanvraagt en hoe hoog de loonkostenvoordelen zijn.

Bekijk hier de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018.