Het kerstpakket en de werkkostenregeling

Het kerstpakket en de werkkostenregeling

15 december 2015 Nieuws

Over het kerstpakket betaalde u onder de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen 20 procent eindheffing, terwijl dat onder de werkkostenregeling volledig tot het loon van de werknemer hoort (als u het niet als eindheffingsloon aanwijst).

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u aanwijst als eindheffingsloon, niet meer dan 30 procent mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer.

De gebruikelijkheidstoets is voor bijzondere situaties. Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar is in ieder geval gebruikelijk is.

Voorbeeld wel gebruikelijk
U werkt in een middelgroot bedrijf en de werkgever geeft werknemers met kerst een flatscreentelevisie van € 3.000. Binnen uw sector is het gebruikelijk dat het personeel met kerst zo’n duur cadeau krijgt. U mag de flatscreentelevisie aanwijzen als eindheffingsloon, ook al is deze duurder dan € 2.400.

Voorbeeld niet gebruikelijk
De werkgever geeft zijn werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby. De werkgever geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van € 25.000.
Een kerstpakket van € 25.000 is niet gebruikelijk: de waarde van het pakket wijkt meer dan 30 procent af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. U behandelt het deel van de verstrekking dat boven de 30%-grens uitkomt, als loon van de directeur.

Voorbeeld loon in natura
U krijgt een factuur van de leverancier voor 25 kerstpakketten die u hebt gekocht voor de werknemers. De waarde van deze kerstpakketten is de factuurprijs inclusief btw. U kunt deze verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsloon en de totale factuurwaarde in 1 keer opnemen in uw administratie.

Ook kerstpakket voor uitzendkrachten
Ik geef niet alleen aan mijn eigen personeel een kerstpakket, maar ook aan de uitzendkrachten. Kan ik het kerstpakket van de uitzendkrachten ook aanwijzen als eindheffingsloon? De werkkostenregeling geldt alleen voor de eigen werknemers. Uitzendkrachten die u inhuurt, vallen daar niet onder.

Er is wel een andere eindheffingsmogelijkheid voor kerstpakketten die u verstrekt aan niet-werknemers (zie paragraaf 24.4 van het Handboek Loonheffingen 2015).

Boeken met of zonder btw
De werkgever wil zijn vrije ruimte gebruiken voor kerstpakketten die ik als eindheffingsloon aanwijs. Dat moet ik boeken met btw. Maar in het grootboek boeken wij zonder btw. Hoe ga ik hiermee om?

Het softwarepakket dat u gebruikt, kan in de meeste gevallen de prijs met btw berekenen. Maar als dat niet zo is en het kerstpakket bestaat uit producten met verschillende btw-tarieven, dan kunt u met ons afspreken dat u uit mag gaan van de gemiddelde btw over de verschillende producten.

kerstpakket

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *