Het belang van een eHerkenning neemt toe

Het belang van een eHerkenning neemt toe

30 april 2020 Nieuws

De afgelopen tijd hebben wij een paar keer een artikel geschreven over de e-Herkenning. Deze artikelen kan je hieronder inzien:

 

Een paar voorbeelden waarbij je een (nu al of binnenkort) eHerkenning nodig hebt

  • Zoals je in het eerste artikel kan lezen heb je voor zaken die met het UWV geregeld moeten worden al een eHerkenning nodig. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van een WAZO uitkering (bij bijvoorbeeld zwangerschap), een ontslagvergunning in verband met twee jaar ziekte, jouw werknemer ziek melden op laatste dag dienstverband (ziek uit dienst) etc.
  • Vooral voor bedrijven die met het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) te maken hebben wordt het belang van een eHerkenning steeds groter. Zij kunnen vanaf juli 2020 geen gebruik meer maken van het ‘oude’ inzendportaal. Wanneer er vanaf 1 juli 2020 pensioenmutaties doorgegeven moeten worden is een eHerkenning noodzakelijk.
  • Ook voor bedrijven in andere sectoren wordt het belang steeds groter. Steeds meer instanties maken het gebruik van een eHerkenning noodzakelijk. Zo kan er in de loop van 2020 ook bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) van eHerkenning gebruik worden gemaakt.
  • Inmiddels is de Belastingdienst ook gestart met de eHerkenning. De verwachting is dat eind 2020 c.q. begin 2021 voor alle diensten van de Belastingdienst een eHerkenning gebruikt moet worden.
  • Ook bij het aanvragen van subsidies, bij bijvoorbeeld werknemers die een opleiding via de BBL route volgen (Beroeps Begeleidende Leerweg), is een eHerkenning nodig. Zonder eHerkenning kan er nu al geen subsidie praktijkleren worden aangevraagd. De subsidie praktijkleren kan vanaf juni a.s. worden aaangevraagd.

 

Salariszaken voor jouw salarisadministratie? Regel een ketenmachtiging
Zijn wij gemachtigd voor jouw bedrijf werkzaamheden bij een instantie als bijvoorbeeld Belastingdienst, UWV, RVO en/of Pensioenfonds uit te voeren? En wil je dat wij dit kunnen blijven doen? Dan moeten wij door jou gemachtigd worden!

Dat kan door deze aanvraag voor een ketenmachtiging in te vullen. Doe het op tijd. De doorlooptijd is namelijk een paar weken. Voor het doorlopen van deze aanvraagprocedure heb je in principe geen eigen eHerkenning nodig. Heb je al een eigen eHerkenning? Dan moet het gevraagde e-mailadres een ander e-mailadres zijn dan waarmee jouw eigen eHerkenning is geregistreerd.

Heb je hulp en/of advies nodig bij het aanvragen van een ketenmachtiging? Neem dan contact met ons op.