Handreiking over coronavirus voor werkgevers gepubliceerd

Handreiking over coronavirus voor werkgevers gepubliceerd

11 maart 2020 Nieuws

Het coronavirus (COVID-19) is eind februari 2020 ook definitief vastgesteld in Nederland. Na het eerste ziektegeval op 28 februari is het aantal vastgestelde besmettingen inmiddels opgelopen tot 508. Een aantal dat ongetwijfeld nog verder zal stijgen. Hoe moet je als bedrijf, instelling of organisatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus?

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) noemt een aantal landelijke websites waar actuele en betrouwbare (medische) informatie over COVID-19 is te vinden. Voor de laatste preventieve adviezen ben je in ieder geval bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het juiste adres.

Handreiking over coronavirus
VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben inmiddels een handreiking opgesteld. Deze is bedoeld voor onder meer werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen. De handreiking bevat een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie in Brussel. Die adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en thuiswerken. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.