Geringe dossieropbouw leidt tot hoge transitievergoeding

Geringe dossieropbouw leidt tot hoge transitievergoeding

14 april 2016 Nieuws

Dossieropbouw is nog belangrijker geworden onder de Wet werk en zekerheid. ​
In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel, waarin over een disfunctionerende werknemer werd geoordeeld, werd dit bevestigd.

In deze uitspraak werd door de Kantonrechter een billijke vergoeding van € 80.000 toegekend, naast de transitievergoeding van € 75.000. De Kantonrechter kwam tot dit oordeel omdat vanaf 2004 geen functioneringsgesprekken met de werknemer waren gehouden en er niets was vastgelegd. Vanaf 2015 werd – zo leek het – hard gewerkt aan de opbouw van een disfunctioneringsdossier. Opeens kwamen er, zo stelde de werkgever, allemaal klachten van overige werknemers omtrent de betreffende werknemer. De Kantonrechter ging hier echter niet in mee. Dit handelen van de werkgever werd als ernstig verwijtbaar geoordeeld, waar volgens de Kantonrechter een substantiële vergoeding tegenover moest staan. Dit mondde uit in een billijke vergoeding van € 80.000, naast de transitievergoeding van € 75.000.

Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest (tijdelijk of vast) en als het arbeidscontract op uw initiatief is geëindigd (dat wil zeggen: u ontslaat uw werknemer of u verlengt het tijdelijke contract van uw werknemer niet). Wilt u de hoogte van deze vergoeding berekenen? Kijk dan hier.

Ontslagvergoeding