Gebruikelijk loon 2013

Gebruikelijk loon 2013

22 januari 2013 Nieuws

In 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor de DGA naar € 43.000 per jaar.
Dit is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang.
Daarvan is sprake als de DGA (directeur-grootaandeelhouder) of zijn partner:

  • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
  • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
  • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

Een DGA moet in dat geval een loon krijgen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij uitvoert. Zijn loon mag niet lager uitvallen dan € 43.000 per jaar.

DGA afwijkend loon
In de volgende gevallen mag het loon van de DGA afwijken van het gebruikelijk loon.
Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een lager loon dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. De winstsituatie van de B.V. kan zodanig zijn dat het gebruikelijk loon niet betaald kan worden. Ook parttime werken kan een reden zijn voor een afwijkend loon. Maar het loon kan ook hoger zijn dan het gebruikelijk loon. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGA in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere loon met een ondergrens van € 43.000 of aan het loon van meestverdienende werknemer in de onderneming.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *