Meevaller voor werkgevers in coronatijd?

Meevaller voor werkgevers in coronatijd?

16 juli 2020 Nieuws

De premies werknemersverzekeringen die werkgevers moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020. Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2021 lager zullen zijn dan in 2020. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt: van 1,28% naar 1,31%. Hoe hoog de sociale premies in 2021 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. De calculatiepremie geeft meestal wel een aardige inschatting, maar UWV merkt ook op dat er momenteel sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden.

Awf kent twee tarieven
Sinds 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoog en een laag premiepercentage. In de onderstaande tabel staat dat het gewogen gemiddelde van deze twee premies is geraamd op 4,19%. De calculatiepremie Awf in de tabel is een fictief berekend lastendekkend percentage. Het is dus nog niet bekend hoe deze premie in 2021 zal worden opgeknipt in een hoge en een lage premie.

Meevaller in de Aof-premie
De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De verwachting is dat deze premie daalt van 6,77% in 2020 naar 5,55% in 2021. De percentages zijn nog wel exclusief de uniforme opslag kinderopvang. In 2020 bedraagt die opslag 0,50%. Alle sociale premies uit de Juninota 2020 van UWV vind je in de tabel hieronder.

Fonds20202021
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)4,19%3,73%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)0,68%0,05%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof, exclusief opslag kinderopvang)6,77%5,55%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)1,28%1,31%


De vooruitzichten op dit terrein lijken dan ook gunstig. Wel zo prettig in deze lastige economische (corona)tijd.