De vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie

De vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie

30 september 2019 Nieuws 0

Over de vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers en organisaties geen belasting of sociale premies te betalen. Met ingang van 2019 steeg de belastingvrije vrijwilligersvergoeding al van € 150 naar € 170 per maand. Daarbij geldt een maximum van € 1.700 per jaar.

Afronding belastingvrije vergoeding 
Het maximumbedrag per jaar wordt per € 100 afgerond. Daardoor stijgt het niet elk jaar. Blijft het bedrag na aanpassing aan de inflatie lager dan € 1.750? Dan blijft de belastingvrije vergoeding € 1.700. Komt het bedrag na aanpassing aan de inflatie op € 1.750 of meer uit? Dan wordt de belastingvrije vergoeding € 1.800. Het maximumbedrag per maand is het afgeronde bedrag per jaar gedeeld door 10.

De verhoging van € 1.700 naar € 1.800 belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers geldt waarschijnlijk pas in 2021. Dit is afhankelijk van de inflatiecijfers.