Correctiebericht Wtl moet uiterlijk 1 mei worden ingediend!

Correctiebericht Wtl moet uiterlijk 1 mei worden ingediend!

22 april 2020 Nieuws

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers: loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

Als de werkgever recht heeft op een of meer tegemoetkomingen, dan stuurt UWV elk jaar uiterlijk half maart een voorlopige berekening. Hierbij ontvangt de werkgever specificaties over het jaar ervoor. Je ziet daarin voor welke werknemer(s) de werkgever recht heeft op een tegemoetkoming en welk bedrag daarbij hoort.

Wijzigingen doorvoeren t/m 1 mei
Als de gegevens in de aangiften niet kloppen, dan ontvangt de werkgever de tegemoetkoming(en) misschien gedeeltelijk of helemaal niet. Als de berekening niet klopt, dan kun je de aangiften loonheffingen tot en met 1 mei wijzigen.

De correcties die je na 1 mei indient, neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van het LKV, LIV en jeugd-LIV.

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening en betaalt de tegemoetkoming(en) binnen 6 weken.