Buitenlandse werknemer kan BSN op afstand aanvragen

Buitenlandse werknemer kan BSN op afstand aanvragen

23 november 2020 Nieuws
Een werknemer kan schriftelijk een BSN aanvragen als het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland naar een gemeenteloket te gaan. Door de coronamaatregelen is dit momenteel het geval.
 
Hoe schriftelijk aanvragen
Een buitenlandse werknemer vraagt schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst. Hieronder lees je welke gegevens de aanvraag moet bevatten en naar welk adres de werknemer de brief verzendt.
 
Gegevens aanvraag
In de brief met de aanvraag van het BSN vermeldt de werknemer de volgende gegevens:
  • de reden waarom de werknemer het BSN nodig heeft (bijvoorbeeld voor werk in Nederland)
  • de adresgegevens van de werknemer in het buitenland
  • het telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst de werknemer kan bereiken
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een woonplaatsverklaring van het woonland (via de gemeente waar de werknemer woont) in het Nederlands, Duits of Engels. Als het krijgen van een
  • woonplaatsverklaring een probleem is, accepteert de Belastingdienst ook een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander document waaruit de woonplaats blijkt
  • gebruik het (voor een andere situatie gemaakte) formulier Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner (buitenland)
Let op!
De woonplaatsverklaring of het andere document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 
Adres

De werknemer stuurt de brief naar:

Belastingdienst Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
The Netherlands
Bron: Forum Salaris