Ben je vrij op Bevrijdingsdag?

Ben je vrij op Bevrijdingsdag?

23 april 2020 Nieuws

De 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland wordt hard getroffen door de aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ondanks het feit dat Bevrijdingsdag niet massaal gevierd zal worden, vragen veel werknemers zich af of ze deze dag vrij zijn.

Sinds 1990 is 5 mei een nationale feestdag die jaarlijks wordt gevierd, maar dit betekent niet automatisch dat het ook voor iedereen een vrije dag is.

In de meeste cao’s is opgenomen dat 5 mei alleen in lustrumjaren, eens in de vijf jaar, een betaalde vrije dag is. In principe zijn dus veel Nederlanders eens in de vijf jaar vrij op 5 mei. Er zijn echter ook bedrijven die er voor kiezen hun werknemers elk jaar vrij te geven. Het gaat hier dan om verplichte vrije dagen die werkgevers naar eigen inzicht kunnen verdelen over het jaar. In de meeste cao’s is namelijk afgesproken dat je alleen een betaalde vrije dag krijgt als Bevrijdingsdag in een lustrumjaar valt. De laatste was in 2015 en de volgende is in 2020. Grote kans dus dat je dit jaar vrij bent.

Omdat de overheid werkgevers zelf laat bepalen of 5 mei een vrije dag is, is het verstandig voor een eenduidig antwoord altijd je eigen cao of arbeidsovereenkomst te raadplegen. Schoolgaande kinderen zijn in veel gevallen vrij op 5 mei omdat deze dag vaak in de meivakantie valt.