Belangrijkste punten sociaal akkoord

Belangrijkste punten sociaal akkoord

15 april 2013 Nieuws

Er is eindelijk een sociaal akkoord bereikt tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. Maar wat staat er nu precies te gebeuren? Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje gezet.

  • Er komen 35 werkbedrijven waarin vakbonden, gemeenten en werkgevers gaan samenwerken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, en dan met name de Wajongers en mensen in de sociale werkplaatsen. Dit ter vervanging van de strikte invoering van een quotum waarbij bedrijven en overheden moesten voldoen aan vijf procent gehandicapten in hun personeelsbestand. Werkgevers hebben nu toegezegd de komende jaren voor de groep banen te creëren, oplopend met tienduizend per jaar in 2020. De verplichte quotering komt wel in de wet, maar wordt pas ingevoerd als de werkgevers niet aan hun beloftes voldoen. Dat wordt bekeken in 2017.
  • De “doorgeschoten” flexibilisering van de arbeidsmarkt, waar FNV eerder deze week alarm over sloeg, wordt gecorrigeerd. Schijnconstructies met buitenlandse werknemers worden verboden. Het aantal tijdelijke contracten wordt beperkt en er komt een verbod op een nulurencontract in de zorg.
  • Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd, maar wel pas vanaf 2016 in verband met de huidige crisis. Alle ontslagen werknemers krijgen in de toekomst een ontslagvergoeding, terwijl dat nu niet voor iedereen geldt. Het bedrag van deze vergoeding wordt wel beperkt tot maximaal 75 duizend euro of maximaal een jaarsalaris voor grootverdieners. Het geld moet door de werknemers zoveel mogelijk worden gebruikt om zo snel mogelijk weer een baan te vinden.
  • De maximale WW-duur wordt op drie jaar gehouden door het laatste jaar te laten betalen door werknemers en werkgevers, via de cao’s. Deze maatregel gaat pas in op 1 januari 2016.
  • Het kabinet heeft toegezegd nog geen besluit te nemen over de bezuinigingen om het begrotingstekort in 2014 onder de drie procent te krijgen. Pas in het najaar wordt de situatie opnieuw bekeken en wordt hierover een besluit genomen.

De extra bezuinigingen om de begroting van volgend jaar op orde te krijgen, zijn dus voorlopig van tafel. Het kabinet hoopt op economisch herstel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *