Basiscontract met bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018

Basiscontract met bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018

29 juni 2018 Nieuws

Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 is de positie van de bedrijfsarts versterkt. Iedere werkgever moet vanaf 1 juli 2018 beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Daarin wordt vastgelegd welke taken de bedrijfsarts vervult, en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Door zich te houden aan de minimumeisen van het basiscontract respecteert de werkgever de professionaliteit van de bedrijfsarts. Verder bevat de wetswijziging ook preventie-elementen, zoals het recht van de werknemer op onbelemmerde toegang tot de bedrijfsarts (spreekuur).

De effecten van deze wetswijziging worden in 2020 geëvalueerd.

Heeft u dit nog niet geregeld of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op!