Afwijkende ketenbepaling toegestaan voor seizoenswerkers

Afwijkende ketenbepaling toegestaan voor seizoenswerkers

5 april 2016 Nieuws

LTO Nederland en de vakbonden zijn akkoord over de aanpassing van de ketenbepaling voor seizoenswerk in de landbouw. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de afspraken goedgekeurd.

De partijen hebben afgesproken dat voor een aantal specifieke functies in de agrarische sector een kortere onderbreking geldt dan de zes maanden die in de Wet werk en zekerheid zijn vastgelegd. Daardoor kunnen medewerkers in de agrarische sector vaker bij hetzelfde bedrijf aan de slag. Het gaat onder meer functies in de sectoren glastuinbouw, open teelten, tuinzaden en bloembollengroothandel.

Voor functies van tenminste negen maanden maar korter dan een jaar  is de afspraak gemaakt dat de werknemer onder voorwaarden op zijn verzoek bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Het gaat dan om een contract van tenminste gelijke omvang.

Nu minister Asscher groen licht heeft gegeven voor de seizoenfuncties op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, zullen de afspraken geëffectueerd moeten worden in af te sluiten cao’s. De onderhandelingen voor nieuwe cao’s in de sectoren open teelten en glastuinbouw zijn inmiddels gaande.

Seizoenswerk