Afwijkende ketenbepaling voor invalkrachten basisscholen

Afwijkende ketenbepaling voor invalkrachten basisscholen

20 december 2016 Nieuws

Scholen krijgen meer mogelijkheden om zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen voor een ministeriële regeling. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit verzoek positief beoordeeld.

De Wwz biedt de mogelijkheid tot maatwerk, ieder vak is immers anders. Bij het afsluiten van de nieuwe cao voor het primair- en speciaal onderwijs hebben de werkgevers en vakbonden hier gebruik van gemaakt. Bij de vormgeving van het invalbeleid zijn verschillende contractvormen toegevoegd. Ook wijkt de cao af van de ketenbepaling, het aantal tijdelijke contracten achter elkaar. In plaats van 3 in 2 jaar, kunnen docenten 6 tijdelijke contracten in 3 jaar krijgen voor er sprake is van een vaste aanstelling.

Voor scholen betekent dit dat ze tijdens de maanden waarin er een grote kans is op griep, januari, februari en maart, voor onvoorziene vervanging invaldocenten veertien dagen aaneen mogen inschakelen zonder dat deze tijdelijke contracten resulteren in een vaste aanstelling.

Eerder maakten andere sectoren al gebruik van dit maatwerk in de Wwz.