Afkoopkorting pensioen in eigen beheer 25 procent in 2018

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer 25 procent in 2018

29 januari 2018 Nieuws
nieuwsbrief loonheffingen 2018

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan sinds 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Hij kan ervoor kiezen om dit fiscaalvriendelijk af te kopen. Als hij dat dit jaar doet, dan krijgt hij een korting van 25 procent. De fiscale balanswaarde van het pensioen is op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Als hij afkoopt vóór 1 januari 2019, is de afkoopkorting 25 procent. En koopt hij af in 2019, dan is de korting 19,5 procent.

Hoe werkt de afkoopkorting?
De dga berekent de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop.Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent hij de afkoopkorting over dat lagere bedrag. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.

Het kortingsbedrag trekt de dga af van de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Over de uitkomst berekent hij de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De dga betaalt dus over een lager bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen.