Aandachtspunten ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding

Aandachtspunten ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding

23 mei 2017 Nieuws

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn de regels rondom ontslag veranderd. De Rijksoverheid heeft de brochures over de Wet werk en zekerheid  en ontslag geactualiseerd.  De Wet werk en zekerheid is van toepassing op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015.

Wilt u een werknemer ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding? Dan moet u het ontslag vooraf laten toetsen. De wet bepaalt dat dit bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding door de kantonrechter wordt gedaan. De kantonrechter toetst of u heeft voldaan aan de vereisten om het contract te beëindigen.

Een werkgever die ontslag voor een werknemer aanvraagt op basis van een verstoorde arbeidsrelatie zal in het algemeen moeten aantonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoring;
  • deze verstoring ernstig en duurzaam is;
  • dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Meer informatie vindt u in deze brochure.