Categorie: Nieuws

Transitievergoeding in 2020 volledig geautomatiseerd berekend!

Zoals je ongetwijfeld weet verandert de transitievergoeding ingrijpend. Met ingang van 1 januari 2020 heeft elke werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding. Vanaf volgend jaar berekent onze salarisapplicatie de transitievergoeding in de uitdiensttredingswizzard en kan hij met 1 druk op de knop worden uitbetaald! ✔ Volledig automatische berekening ✔ Op de dezelfde…
Lees verder


13 november 2019

Belangrijke wijziging in Nmbrs® in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans

Zoals je weet gaat de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020. Een belangrijke wijziging in de salarisadministratie is dat voor alle sectoren dezelfde WW premies van toepassing zijn waarbij een onderscheid wordt gemaakt in een hoge en lage WW premie. Wanneer bij een werknemer de lage WW premie toegepast mag worden moet er…
Lees verder


12 november 2019

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

De komende tijd ontvangen veel werknemers een kerstpakket. De werkgever kan het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de vrije ruimte. Waarom wordt een kerstpakket gezien als loon? Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het…
Lees verder


7 november 2019

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd.  In deze nieuwsbrief vind je alle informatie over de veranderingen voor 2020. De volgende onderwerpen worden behandeld in de nieuwsbrief Loonheffingen 2020: Temporisering verhoging AOW-leeftijd Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV Kennisdocument Wtl versie 6.0 Fiets van de zaak Vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers ZW-uitkering telt niet…
Lees verder


31 oktober 2019

Afkoop pensioen in eigen beheer nog mogelijk in 2019

Tot en met 31 december 2019 kan een directeur-grootaandeelhouder (dga) nog kiezen om zijn pensioen in eigen beheer voordelig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Bij afkoop geldt in 2019 een afkoopkorting van 19,5%. Koopt de dga uiterlijk 31 december 2019 zijn pensioen af, dan moet u de volledige fiscale balanswaarde…
Lees verder


30 oktober 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 gepubliceerd

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden, zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag. Er…
Lees verder


23 oktober 2019

Nog sneller betalen door de koppeling met OneLinQ SalaryPay

OneLinQ SalaryPay heeft een koppeling gemaakt die er voor zorgt dat goedgekeurde salarisbetalingen en loonafdrachten die beschikbaar zijn in Nmbrs® eenvoudig naar de bank gestuurd worden en direct betaald.  OneLinQ SalaryPay haalt de vergrendelde salarisbetalingen en loonafdrachten automatisch op uit Nmbrs®. Na autorisatie in het OneLinQ portaal worden de betalingen naar de bank gestuurd. Welke…
Lees verder


22 oktober 2019
samenwerking Werktijden - Salariszaken

Wil jij ook minder tijd kwijt zijn aan het maken van een personeelsplanning?

Het maken van een personeelsplanning en het verwerken van de uren kost vaak veel tijd. Je moet hierbij medewerkers informeren wanneer zij moeten werken of vrij kunnen krijgen en dit komt lang niet altijd gelegen. Vragen over de personeelsplanning komen binnen per mail, telefoon of een berichtje. Het is dan niet moeilijk om het overzicht…
Lees verder


16 oktober 2019

Betere conditie en fiscale voordelen? Neem in 2020 een fiets van de zaak!

In 2020 wordt het rijden op een (elektrische) fiets van de zaak fiscaal een stuk aantrekkelijker. Voor een fiets van de zaak gaat vanaf 2020, net als bij een leaseauto, een forfaitaire bijtelling gelden voor privégebruik. Dat betekent dat werkgevers geen administratie meer hoeven bij te houden voor ter beschikking gestelde fietsen. Bij een ter…
Lees verder


10 oktober 2019

Kennisdocument WAB en oproep gepubliceerd

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Misschien wel de grootste veranderingen gelden voor oproepkrachten. Zij moeten na 12 maanden een overeenkomst voor een vaste hoeveelheid uren krijgen, mogen onder bepaalde omstandigheden oproepen weigeren en de…
Lees verder


8 oktober 2019