Categorie: Nieuws

Ben jij in balans? De Wet arbeidsmarkt in balans komt eraan..

Ben jij al op de hoogte wat de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) kunnen zijn? Nee? Wij adviseren jou snel in balans te komen door kennis van deze wet op te doen en daarop te anticiperen. Als je dat niet op tijd doet kan dit behoorlijk veel stress en onnodig werk in…
Lees verder


19 september 2019

Belastingplan 2020: werken wordt lonender

Het Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken nog lonender maken. Zo wordt het tweeschijvenstelsel al in 2020 doorgevoerd in plaats van 2021. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die € 25.000 per jaar verdient gaat er door deze veranderingen € 380 op vooruit in…
Lees verder


17 september 2019

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de premie WW afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Voor een vast contract geldt de lage premie, voor een flexibel contract de hoge premie. De premiedifferentiatie WW is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument…
Lees verder


12 september 2019

Een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden op donderdag 5 september een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het…
Lees verder


6 september 2019

Automatische boekhoudkoppeling met Snelstart nu beschikbaar!

Zoals wellicht bekend heeft NMBRS® een integratie met ruim 100 applicaties, waaronder een groot aantal boekhoudpakketten, tijdregistratiesystemen, HR dienstverleners, Arbodiensten etc. Voor een groot aantal klanten die met Snelstart werken was tot op heden een automatische uitwisseling van salarisgegevens niet mogelijk. Vanaf nu kan dat ook waardoor je de journaalposten niet langer handmatig in Snelstart…
Lees verder


3 september 2019

Automatisering van de salarisverwerking een verrijking of bedreiging?

Door verdergaande automatisering en robotisering dreigen er steeds meer beroepen te verdwijnen. Voor sommige sectoren kan dat banen kosten; in andere levert dat mogelijk arbeidsplaatsen op. Feit is dat werkgevers en werknemers zich aan de nieuwe realiteit om succesvol te worden of te blijven zullen moeten aanpassen. Dit geldt zeker ook voor het vakgebied van…
Lees verder


30 augustus 2019

Eigenrisicodrager worden? Geef dit vóór 2 oktober door!

Als je werknemers ziek worden, betaal je twee jaar loon door en ben je verantwoordelijk voor hun re-integratie. Kies je ervoor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan betaal je minder premie dan wanneer je verzekerd bent voor verzuim en het UWV dit risico voor je draagt, Als eigenrisicodrager betaal je namelijk een lagere…
Lees verder


27 augustus 2019

Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl heeft de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit…
Lees verder


21 augustus 2019

Haal je ordners leeg en bewaar alles op één digitale plek!

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het personeelsdossier van werknemers. Een eenvoudige manier om dossiers up-to-date te houden is door gebruik te maken van een digitaal personeelsdossier. Het personeelsdossier bevat persoonsgegevens en de privacy hiervan is vanzelfsprekend van groot belang. Met een digitaal dossier in onze applicatie kun je er…
Lees verder


16 augustus 2019

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties. Een bedrijf is in de volgende situaties verplicht om een cao te volgen: Het bedrijf heeft zelf een cao afgesloten Dit heet ook wel een…
Lees verder


13 augustus 2019