Categorie: Nieuws

Onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd

Je kunt vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen een een onbelaste vergoeding geven. Per 1 januari 2021 is dit maximale bedrag verhoogd van € 1.700,- naar € 1.800,-. Het maximale bedrag per maand bedraagt € 180,-. Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om…
Lees verder


18 januari 2021

Aanvraagformulier 30%-regeling 2021 gepubliceerd

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ is gepubliceerd. Met dit formulier kun je een aanvraag indienen om in 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. Je mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als je de 30%-regeling…
Lees verder


13 januari 2021

Diverse normbedragen in 2021 geïndexeerd

Vergoedingen of verstrekkingen mag je lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen die de werkgever moet toepassen.…
Lees verder


8 januari 2021

Lasten op arbeid in 2021 verlaagd

De overheid levert in 2021 in op haar inkomsten uit loonheffingen, met als doel om de koopkracht van werkenden daarmee te verbeteren. Als we alleen deze verandering in acht nemen, gaan alle werkenden er per maand gemiddeld op vooruit: Mensen die een minimumloon verdienen (€1.684,80 bruto), gaan er in 2021 met 1,6% op vooruit, wat…
Lees verder


5 januari 2021

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 47.000

De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden dient de dga een zogenaamd gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2021 minimaal € 47.000. Een dga mag zichzelf wel een lager salaris geven, maar dan…
Lees verder


4 januari 2021

PAWW en SWWM bijdrage blijven toch 0,4% in 2021

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een…
Lees verder


22 december 2020

Vaste reiskostenvergoeding mag in januari 2021 toch worden uitbetaald

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding mag in januari 2021 toch worden uitbetaald. Mits het gaat om een vaste reiskostenvergoeding die al vóór 13 maart bestond. Dat staat in een Kamerbrief over uitbreiding van het steunpakket vanwege de verzwaarde lockdown. Op de gevolgen voor de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen komt het kabinet terug in januari…
Lees verder


20 december 2020
vaststellingsovereenkomst

Wat je moet weten bij een vaststellingsovereenkomst?

Je wordt bij jouw werkgever/leidinggevende geroepen. Hij presenteert jou een vaststellingsovereenkomst met het verzoek deze overeenkomst, liefst zo snel mogelijk, te ondertekenen. Maar moet je dat wel doen? Moet je akkoord gaan met jouw ontslag? Heb je dan wel recht op WW? En heb je geen recht op een (hogere) ontslagvergoeding? En hoe zit het…
Lees verder


17 december 2020

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Deze maand ontvangen veel werknemers een kerstpakket. De werkgever kan het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de vrije ruimte. Waarom wordt een kerstpakket gezien als loon? Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het kerstpakket.…
Lees verder


14 december 2020

Whk beschikkingen 2021 verzonden

Vanaf 5 december verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2021. Alleen werkgevers ontvangen deze brief. In de brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premie Whk. Middelgrote en grote werkgever Een grote of middelgrote werkgever ontvangt een beschikking Whk. Voor een grote werkgever stelt UWV de gedifferentieerde premie Whk individueel vast. Voor een middelgrote…
Lees verder


8 december 2020