HRM

Salariszaken verzorgt ook personeelszaken voor bedrijven. Daarbij moet u denken het begeleiden van het management op het gebied van HRM en personeelszaken.

Het personeel is tegenwoordig ‘Human Capital’ en is van grote waarde voor de groei en ontwikkeling van uw bedrijf. U wilt daarom zorgvuldig en rechtvaardig met uw personeel om gaan. Vaak is er een CAO en soms niet. Dan is een bedrijfsreglement op zijn plaats en dat kan voor u ontwikkeld worden. Wij hebben ze ‘op de plank’ en passen onze modellen graag samen met u aan aan uw bedrijfsomstandigheden. En dit is maar een voorbeeld van HRM.

HRM is de afdeling of werkzaamheid die zorgt draagt voor een basis op grond waarvan het bedrijf haar personeel ontwikkelt in kwaliteit en mensen optimaal inzet voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

hrm-salariszaken

Kernpunten van HRM:

  • Een verantwoorde loopbaan-begeleiding.
  • Studie en ontwikkeling voor personeel.
  • Bedrijfsreglementen.
  • Organiseren van functioneringsgesprekken en vastlegging.
  • Aanspreekpunt voor problemen tussen personeel onderling en tussen personeel en leiding.
  • Het ontwikkelen van een verantwoord beleid.
  • Selectiebeleid.
  • Opstellen en handhaven van procedures met betrekking tot salaris, verlof, ziekte, ontslag, bonussen enz.
  • Opstellen van vacatures en beleid mbt het aantrekken van personeel.
  • Samenstellen van functieprofielen.

Kijken hoe het werkt?

+