Categorie: Geen categorie

Pensioenfonds detailhandel

Het pensioenfonds voor de detailhandel verhuist met ingang van 2015 van Syntrus Achmea naar TKP. Dit heeft helaas consequenties. De inhoud van het bericht wijzigt (voorlopig) niet. De productcodes enz. blijven gelijk. Alleen de verzending van het bericht wijzigt. Salariszaken mag de pensioenaangifte niet meer indienen via een FTP verbinding. Daarvoor in de plaats komt een…
Lees verder


18 december 2014

WGA-premies voor 2013 bekend

Voor kleine werkgevers daalt de minimumpremie in 2013 naar 0,47 %. Dit is 0,01% lager dan in 2012. Voor grote werkgevers blijft de minimumpremie gelijk 0,13 %. De maximumpremie daalt licht naar 2,08%. Dit is 4% lager dan in 2012. U bent in 2013 een kleine werkgever als het premieloon in 2011 minder dan €…
Lees verder


12 oktober 2012

Controleer loonbelastingverklaring

Wat dacht u van 52% anoniementarief als u niet beschikt over een loonbelastingverklaring? Wel een beetje duur en zo gemakkelijk te voorkomen! Advies: controleer in uw administratie of u van iedereen een loonbelastingverklaring heeft en dat deze volledig is Ingevuld en ondertekend. U kunt hier een loonbelastingverklaring downloaden.


8 oktober 2012