LoonbelastingverklaringDe loonbelastingverklaring is vormvrij (maar dit formulier maakt het wel gemakkelijk voor u).
Als de werknemer de loonheffingskorting wenst dan dient hij/zij dit wel schriftelijk kenbaar te maken. Dat kan met dit formulier. Het vervangt eigenlijk de 'oude' loonbelastingverklaring.

Download hier de loonbelastingverklaring.

Salariszaken: dat loont!