Nieuwe versie Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein gepubliceerd

Nieuwe versie Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein gepubliceerd

16 januari 2020 Overig
Salarisadministratie samen doen

Op de website van de Rijksoverheid is een nieuwe versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein gepubliceerd.

De wijzigingen per 1 januari 2020 op een rij:

1. Wijziging als gevolg van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 
a. Halveren bedragen jeugd-LIV;
b. Halveren hoge LIV van maximaal 2000 (€ 1,01 per verloond uur) naar 1000
(€ 0,51 per verloond uur) euro per jaar (feitelijk vervalt de tussengrens van
110%; iedereen ontvangt maximaal 1000 per jaar);

2. Wijziging als gevolg van de NvW via Verzamelwet SZW 2020
a. Aanpassen percentages uurloongrensbedragen in art 3.3 Wtl;
b. Afschaffen jeugd-LIV voor 21-jarigen.

3. Reguliere indexering uurloongrenzen LIV (100% = € 10,29 en 125% WML= € 12,87).