Nieuwe versie Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein gepubliceerd

Nieuwe versie Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein gepubliceerd

16 januari 2020 C
Salarisadministratie samen doen

Op de website van de Rijksoverheid is een nieuwe versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein gepubliceerd.

De wijzigingen per 1 januari 2020 op een rij:

1. Wijziging als gevolg van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 
a. Halveren bedragen jeugd-LIV;
b. Halveren hoge LIV van maximaal 2000 (€ 1,01 per verloond uur) naar 1000
(€ 0,51 per verloond uur) euro per jaar (feitelijk vervalt de tussengrens van
110%; iedereen ontvangt maximaal 1000 per jaar);

2. Wijziging als gevolg van de NvW via Verzamelwet SZW 2020
a. Aanpassen percentages uurloongrensbedragen in art 3.3 Wtl;
b. Afschaffen jeugd-LIV voor 21-jarigen.

3. Reguliere indexering uurloongrenzen LIV (100% = € 10,29 en 125% WML= € 12,87).