Categorie: Nieuws

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar

De Belastingdienst heeft vandaag een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen voor 2018 gepubliceerd. U kunt het handboek Loonheffingen online bekijken en downloaden via deze link.  


9 maart 2018 0

Wat u moet weten en doen als een werknemer bij u in dienst komt

Als een werknemer bij u in dienst komt moet u zijn identiteit vaststellen. Dat is één van de zaken die u op grond van de Wet op de Identificatieplicht (WID) moet regelen. Daarnaast zijn er regels voor het bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs van uw medewerker(s) en voor de identificatieplicht van uw medewerker(s)…
Lees verder


7 maart 2018 0

Personele uitbreiding bij Salariszaken!

Met ingang van 1 maart jl. is Ger de Jager bij ons in dienst getreden. Ger is een zeer ervaren (ruim 20 jaar) salarisadministrateur en salaris/HR adviseur. Ooit begonnen als boekhouder en bij toeval in het vak van salarisadministrateur en HR advies gerold. Hij heeft bij enkele grote bedrijven gewerkt en daar in verschillende rollen…
Lees verder


2 maart 2018 0

Het loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is sinds 2018 een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Deze vervangen per 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer is vervallen. Er zijn in totaal vier loonkostenvoordelen: LKV oudere werknemer; LKV arbeidsgehandicapte werknemer; LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Voor…
Lees verder


13 februari 2018 0
nieuwsbrief loonheffingen 2018

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer 25 procent in 2018

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan sinds 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Hij kan ervoor kiezen om dit fiscaalvriendelijk af te kopen. Als hij dat dit jaar doet, dan krijgt hij een korting van 25 procent. De fiscale balanswaarde van het pensioen is op het moment van afkoop belast als loon uit…
Lees verder


29 januari 2018 0
Salarisadministratie samen doen

Minimumbedrag 30%-regeling gestegen

Als een werkgever buitenlandse werknemers in dienst neemt met een schaarse deskundigheid, is het toegestaan om hen een onbelaste vergoeding te geven voor de zogenoemde extraterritoriale kosten. Dit zijn de extra kosten die deze werknemers maken voor het werken in het buitenland, zoals de kosten voor huisvesting. Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen,…
Lees verder


9 januari 2018 0

Normbedrag maaltijden naar € 3,35

Voor maaltijden in de bedrijfskantine moet u in 2018 € 3,35 tot het loon van de werknemer rekenen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit staat in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. In 2017 was dat € 3,30. Het doet er niet toe of het gaat om een…
Lees verder


2 januari 2018 0

Kerstpakket belast of onbelast?

U mag als werkgever onbelast een kerstpakket aan werknemers geven met de kerstdagen. Dit wordt de kleine geschenkenregeling genoemd. Kleine geschenken zijn volgens de Belastingdienst geen loon wanneer het aan de volgende drie voorwaarden voldoet: De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven. De werkgever geeft geen geld…
Lees verder


19 december 2017 0
extra werken

Mag uw werknemer extra werken bij drukte?

Voor salarisadministrateurs is januari vaak één van de drukste maanden van het jaar. Extra handen op de werkvloer zijn dan zeker gewenst. Maar mag dat? Een werkgever kan de werknemer verzoeken om extra uren te gaan werken. Maar de werknemer is niet verplicht om hiermee in te stemmen. Mochten zij een arbeidsovereenkomst bedongen hebben voor 24 uur…
Lees verder


12 december 2017 0
nieuwsbrief loonheffingen 2018

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: Nieuw vanaf 1 januari 2018: loonkostenvoordelen Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV Nieuwe bedragen lage-inkomensvoordeel Premiekortingen verdwijnen Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar Pensioenleeftijd…
Lees verder


5 december 2017 0