Categorie: Nieuws

Ziek tijdens je vakantie? Meld het bij je werkgever!

Ziek worden op vakantie is natuurlijk heel vervelend. Meld je altijd meteen ziek bij je werkgever. De dagen die je ziek bent gaan niet ten koste van je verlofsaldo. Ziekmelden doe je via de standaardprocedure. De meeste bedrijven hebben een verzuimprotocol waarin staat hoe en bij wie je je ziek moet melden. Meestal zal dit…
Lees verder


20 augustus 2018 0
vaststellingsovereenkomst

Wat je moet weten bij een vaststellingsovereenkomst?

Je wordt bij jouw werkgever/leidinggevende geroepen. Hij presenteert jou een vaststellingsovereenkomst met het verzoek deze overeenkomst, liefst zo snel mogelijk, te ondertekenen. Maar moet je dat wel doen? Moet je akkoord gaan met jouw ontslag? Heb je dan wel recht op WW? En heb je geen recht op een (hogere) ontslagvergoeding? En hoe zit het…
Lees verder


8 augustus 2018 0
ESS Salariszaken

Betrek je medewerkers met Employee Self Service!

Je medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal, betrek ze bij je organisatie en geef ze altijd en overal toegang tot belangrijke HR-informatie. Via de medewerkerslogin kunnen medewerkers zelf mutatie- en declaratieformulieren indienen. Ook kunnen medewerkers hun persoonlijke gegevens inzien, tijdregistratie bijhouden, verlof inzien & aanvragen en loonstroken inzien & downloaden. Medewerkers hoeven nooit meer een verjaardag…
Lees verder


1 augustus 2018 0

Nieuw: de HR Inbox!

Tot op heden is het bij de meeste salarispakketten pas mogelijk om medewerkers in het systeem toe te voegen nadat contracten getekend zijn. Met Nmbrs® HR Inbox kan dit al vanaf het eerste contactmoment. Het stelt werkgevers in staat de gehele employee journey efficiënter in te richten en alle processen – van sollicitatiebrief tot en…
Lees verder


17 juli 2018 0

Subsidieregeling praktijkleren 2017-2018 aanvragen

Vanaf 2 juni 2018 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. De subsidie voor het aanbieden van praktijk- en werkleerplaatsen is tot en met 17 september 2018, 17.00 uur aan te vragen. De overheid wil met de subsidieregeling praktijkleren werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. Werkgevers ontvangen dan de subsidie als…
Lees verder


16 juli 2018 0

Efficiënt werken met de horeca koppeling van L1NDA en Salariszaken

Met L1NDA kunnen kroegen, restaurants, hotels en andere ondernemingen online een rooster bijhouden. Werknemers kunnen zelf de beschikbaarheid aangeven, wijzigingen doorgeven en contactgegevens veranderen. Via apps voor iOS en Android is de planning snel in te zien. Salariszaken realiseert daarnaast een koppeling met L1NDA. Hierdoor worden de uren vanuit het roostersysteem direct in de salarisadministratie…
Lees verder


6 juli 2018 0

Basiscontract met bedrijfsarts verplicht vanaf 1 juli 2018

Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 is de positie van de bedrijfsarts versterkt. Iedere werkgever moet vanaf 1 juli 2018 beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Daarin wordt vastgelegd welke taken de bedrijfsarts vervult, en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Door zich te houden aan de minimumeisen…
Lees verder


29 juni 2018 0

Langer geboorteverlof voor partner

Vanaf januari 2019 krijgen partners na de komst van een baby een hele week volledig doorbetaald. Nu is dat nog twee dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is. Dit wordt geregeld in de Wet invoering extra…
Lees verder


18 juni 2018 0

Nieuwe rechten werknemers onder de AVG

Zoals u ongetwijfeld weet is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Onder deze wet heeft de werknemer ten alle tijde recht op een kopie van zijn volledige personeelsdossier. Het inzagerecht is met deze wet ook…
Lees verder


12 juni 2018 0
CAO VVT

CAO VVT definitief!

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen, ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ, en NU ’91, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg een feit. De…
Lees verder


7 juni 2018 0