Categorie: Nieuws

Voor werkgeversportaal UWV heeft u eHerkenning nodig

U kunt met ingang van 1 november 2019 niet meer zonder eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Dit duurt nog even, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en voorbereiding. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november is dit alleen mogelijk met eHerkenning.…
Lees verder


21 maart 2019 0

Vernieuwde pensioensite Belastingdienst

De pensioensite van de Belastingdienst is sinds 25 februari 2019 vernieuwd. Op deze site vindt u praktische antwoorden op veelgestelde vragen bij de uitvoering van de fiscale pensioenwetgeving. De nieuwe site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl) is gebaseerd op de indeling en het uiterlijk van de reguliere website van de Belastingdienst. De nieuwe site…
Lees verder


14 maart 2019 0

Alleen deze maand nog mogelijk om correcties 2013 in te dienen

Als je over het kalenderjaar 2013 op verzoek van de Belastingdienst een correctie moeten indienen, heb je nog tot 1 april 2019 de tijd. Na het verstrijken van een kalenderjaar hebben werkgevers normaal gesproken vijf jaar de tijd om correcties in de loonaangiften in te dienen, maar bij een correctieverplichting is die deadline drie maanden…
Lees verder


6 maart 2019 0

Het is weer tijd voor de aangifte IB!

Het kan weer: aangifte doen over de inkomsten uit 2018. Van 1 maart tot 1 mei 2019 kunnen aangiftes worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit jaar kan je via de app van de Belastingdienst, via Mijn Belastingdienst en op papier je aangifte doen. Aangezien veel mensen het elk jaar ‘gedoe’ vinden om de aangifte in…
Lees verder


1 maart 2019 0

Controleer voorlopige berekening LKV of (jeugd-)LIV!

UWV gebruikt gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Als je over 2018 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan stuurt UWV uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening Wtl. Wij adviseren om deze berekening…
Lees verder


20 februari 2019 0

PMT, Beeproger en Salariszaken realiseren koppeling!

Wij geloven niet alleen in het delen van kennis maar ook in het bundelen van krachten. We werken daarom graag samen met diverse specialisten in aanverwante disciplines.  Samen met Beeproger hebben wij een koppeling gerealiseerd tussen de planningstool van PMT en ons salarispakket. PMT is specialist op het gebied van luchtvaartbeveiliging. Ze houden zich onder…
Lees verder


14 februari 2019 0

Forfait werkkostenregeling naar 1,7% in 2020

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte. Vooral mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers vinden de huidige beperking van de vrije ruimte een knelpunt. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte.…
Lees verder


7 februari 2019 0
CAO VVT

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Op UWV.nl is een nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de Werkwijzer vind je antwoord op de volgende vragen: Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer? Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen…
Lees verder


28 januari 2019 0

Let op tegemoetkoming Wtl 2018

Om geen tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) mis te lopen moet je uiterlijk 31 januari de aangiften loonheffingen 2018 indienen. De tegemoetkomingen Wtl worden vastgesteld op basis van de gegevens uit de ingediende aangifte loonheffingen. Zorg dat je de aangifte juist en volledig invult. Let er hierbij op dat je de verloonde uren…
Lees verder


21 januari 2019 0

Loonbelastingtabellen 2019 gepubliceerd

De loonbelastingtabellen voor 2019 staan op de website van de Belastingdienst. Met een handig hulpmiddel kun je snel de juiste tabel kiezen. Met de rekenhulp vind je in een paar stappen de link naar een pdf- of excelbestand met: de groene en witte tabellen de tabellen voor herleidingssituaties de tabellen voor bijzondere beloningen De rekenhulp…
Lees verder


7 januari 2019 0