Auteur: Sander

Salariszaken feliciteert Badmeester Keimpe!

Het terras van restaurant Badmeester Keimpe in Balk is het best beoordeelde Friese terras in de top 100 van Misset Horeca. Bijna vierhonderd terrassen schreven zich in, Badmeester Keimpe staat op nummer 8 in de Nederlandse lijst. Bij Badmeester Keimpe kun je relaxen tijdens een lazy Sunday afternoon, dansen op het terras met live muziek.…
Lees verder


6 juli 2017 0

Vraag nu subsidie aan voor de begeleiding van studenten!

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidie praktijkleren kunt u voor het studiejaar 2016-2017 sinds 2 juni 2017 aanvragen. U kunt subsidie aanvragen tot…
Lees verder


16 juni 2017 0

Lees hier alles over het nieuwe ontslagrecht!

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht door de Wet werk en zekerheid gewijzigd. Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart. De nieuwe regels gelden ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn afgelopen. De Rijksoverheid heeft de brochures over de Wet werk…
Lees verder


8 juni 2017 0

Zekerheid over de hoogte van subsidie? Dat vindt u hier!

Heeft u recht op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie? Met deze calculator van de Rijksoverheid berekent u in maximaal zeven stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren. Om deze calculator voor premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie goed te kunnen gebruiken, heeft u…
Lees verder


17 mei 2017 0

Efficiënter werken op het gebied van HR- en salariszaken?

Wanneer u op HR-gebied alle processen goed stroomlijnt en zorgvuldig communiceert, hebben u en uw werknemers daar voordeel van. Bovendien zullen uw werknemers het waarderen als de HR- en salariszaken structureel op orde zijn. Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht.  Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. U…
Lees verder


12 mei 2017 0

Aangepast formulier afkoop pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 april 2017 zijn de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer van kracht. Dat betekent dat het met ingang van 1 juli 2017 niet langer mogelijk is pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als u ervoor kiest om de fiscale balanswaarde af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting, dan…
Lees verder


11 mei 2017 0

Personeelsfeesten en WKR

Tegenwoordig worden personeelsfeesten gezien als loon voor de werknemer, tenzij u het in de vrije ruimte onderbrengt. De consumpties tijdens het feest, de receptie of het jubileum zijn voor al uw werknemers onbelast als het feest plaatsvindt op een plaats waarvoor u arboverantwoordelijk bent. Het is dus ook onbelast voor: – werknemers van andere vestigingen,…
Lees verder


7 april 2017 0

Eigenrisicodrager worden? Vraag dit voor 31 maart aan!

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of…
Lees verder


16 maart 2017 0

Nabetaling ORT over verlof in onderhandelaarsakkoord VVT

Op vrijdag 14 oktober 2016 hebben de vakbonden NU’91, CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe CAO in de verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In het akkoord hebben partijen onder andere afspraken gemaakt over de ORT over verlofdagen, zowel voor toekomstige verlofdagen…
Lees verder


8 november 2016 0

AOW-leeftijd vanaf 2022 verhoogd

De AOW-leeftijd gaat in 2022 verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67, een jaar later wordt dat 67 jaar en drie maanden, zo heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aangekondigd. Reden daarvoor is de stijgende levensverwachting. De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn. In 2012 is afgesproken dat…
Lees verder


1 november 2016 0