Auteur: Sander

AOW-leeftijd vanaf 2022 verhoogd

De AOW-leeftijd gaat in 2022 verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67, een jaar later wordt dat 67 jaar en drie maanden, zo heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aangekondigd. Reden daarvoor is de stijgende levensverwachting. De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn. In 2012 is afgesproken dat…
Lees verder


1 november 2016 0

5 dagen betaald kraamverlof voor partner in 2019

Het kabinet gaat het kraamverlof met drie dagen uitbreiden. Dit betaalde verlof komt voor rekening van UWV. Het invoeren van de aanvulling van het kraamverlof kan echter niet eerder plaatsvinden dan 1 januari 2019. Met de uitvoering van het kraamverlof krijgt UWV te maken met een geheel nieuwe groep aanvragers, namelijk de partners van de moeders…
Lees verder


12 oktober 2016 0

Verplichte gegevens op de loonstrook gewijzigd

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zijn de verplichte gegevens op de loonstrook veranderd. In de online-versie van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staat dat werkgevers de wettelijke minimumvakantiebijslag die voor de werknemer geldt niet meer hoeven te vermelden op de loonstrook. Er moeten wel extra gegevens opgenomen worden om te…
Lees verder


5 oktober 2016 0

Premies WGA en ZW 2017

UWV heeft op 1 september de premiepercentages voor de WGA en ZW in 2017 gepubliceerd. De Raad van Bestuur van UWV stelt jaarlijks de premies en parameters vast door middel van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit Besluit wordt jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september. De Belastingdienst stuurt later in het jaar (begin december)…
Lees verder


6 september 2016 0

Voorlopig geen quotum voor arbeidsgehandicapten

Er zijn vorig jaar meer volwaardige banen gerealiseerd voor arbeidsgehandicapten dan afgesproken. Nu daarmee de streefcijfers zijn gehaald, ziet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) voorlopig geen reden om een wettelijk quotum in te voeren. Het aantal banen valt fors hoger uit dan kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden eerder overeenkwamen in het Sociaal Akkoord. Het streven was om…
Lees verder


21 juli 2016 0

Cao-lonen gestegen met 1,8 procent

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal hoog. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie. Dit meldt het…
Lees verder


7 april 2016 0

Afwijkende ketenbepaling toegestaan voor seizoenswerkers

LTO Nederland en de vakbonden zijn akkoord over de aanpassing van de ketenbepaling voor seizoenswerk in de landbouw. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de afspraken goedgekeurd. De partijen hebben afgesproken dat voor een aantal specifieke functies in de agrarische sector een kortere onderbreking geldt dan de zes maanden die in de Wet werk en…
Lees verder


5 april 2016 0