Auteur: Sander

Wet Invoering Extra Geboorteverlof aangenomen

Vandaag is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (de WIEG) aangenomen in de Eerste Kamer. Dit betekent dat de wet in werking gaat en dat jonge ouders binnenkort meer tijd samen met hun pasgeboren kindje krijgen. Partners krijgen vanaf 1 januari 2019 bij de geboorte van hun kind 1 week betaald verlof. Nu is dat nog…
Lees verder


14 november 2018 0

Termijn aanvraag LKV aangepast

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt 1 van de voorwaarden om een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen. De termijn kalendermaand verandert dan in de termijn maand. Hierdoor kunnen meer doelgroepverklaringen LKV worden toegewezen. De wetswijziging geldt per 1 januari 2019 en gaat niet met terugwerkende kracht in. Reeds verstrekte doelgroepverklaringen LKV blijven in stand en in…
Lees verder


9 november 2018 0

Einde van de sectorpremies met ingang van 2020

UWV werkt in 2019 voor het laatste jaar met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. Het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het ministerie van Sociale Zaken schaft het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie af per 1 januari 2020. Volgens de WAB bepaalt vanaf 1 januari 2020 het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de…
Lees verder


6 november 2018 0

Geef wisseling aangiftetijdvak vóór 14 december door

Het tijdvak waarover aangifte loonheffingen moet worden gedaan, is doorgaans een periode van een kalendermaand of vier weken. Wil je het aangiftetijdvak wijzigen? Dan kan dat alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Werkgevers die per 1 januari 2019 willen wisselen van aangiftetijdvak voor de loonheffingen van vier weken naar een maand of andersom, moeten…
Lees verder


2 november 2018 0

Maximale transitievergoeding volgend jaar verhoogd

Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook als de werkgever een tijdelijk contract dat twee jaar of langer heeft geduurd niet verlengt. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het…
Lees verder


30 oktober 2018 0

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 gepubliceerd

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per maand; € 372,90 per week; € 74,58 per dag. Bekijk het volledige overzicht in de Staatscourant (publicatie 24 oktober 2018).  …
Lees verder


26 oktober 2018 0

Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als je een stagiair in dienst neemt, dan heb je misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. De stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voorwaarden LKV voor een stagiair Je betaalt de stagiair een vergoeding waar loonheffingen op worden ingehouden. De stagiair moet zelf een doelgroepverklaring…
Lees verder


25 oktober 2018 0

Nibud: verplicht pensioensparen voor alle werkenden

Alle werkenden moeten automatisch een aanvullend pensioen opbouwen om te voorkomen dat er straks een grote groep pensioneerden met geldproblemen is. De verplichte pensioenopbouw zou ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten gelden. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het rapport ‘Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’.   Het Nibud verwacht in de…
Lees verder


23 oktober 2018 0

30%-regeling mogelijk iets minder streng versoberd

Het schrappen van de afschaffing van de dividendbelasting heeft de weg vrijgemaakt voor een pakket aan nieuwe maatregelen om het vestigingsklimaat te versterken. Er ligt een plan op tafel om de 30%-regeling, voor buitenlandse werknemers, minder streng te versoberen. Er is overgangsrecht in de maak voor de werknemers die er in 2019 of 2020 vervroegd…
Lees verder


17 oktober 2018 0

Heb jij al eens gekeken naar onze koppelingen?

Veel tijd kwijt aan tijdrovende en omslachtige administratieve handelingen? Onze salarisapplicatie kan veel van deze processen automatiseren! Daarnaast heeft het al vele automatische koppelingen met pakketten voor bijvoorbeeld boekhouding en tijdregistratie! Denk aan boekhoudpakketten zoals Twinfield Online Boekhouden | Online Accounting, Yuki | Software, Exact en Unit4. Maar ook tijdregistratiesystemen zoals L1NDA – The Next…
Lees verder


16 oktober 2018 0