Auteur: Sander

Alleen deze maand nog mogelijk om correcties 2013 in te dienen

Als je over het kalenderjaar 2013 op verzoek van de Belastingdienst een correctie moeten indienen, heb je nog tot 1 april 2019 de tijd. Na het verstrijken van een kalenderjaar hebben werkgevers normaal gesproken vijf jaar de tijd om correcties in de loonaangiften in te dienen, maar bij een correctieverplichting is die deadline drie maanden…
Lees verder


6 maart 2019 0

Het is weer tijd voor de aangifte IB!

Het kan weer: aangifte doen over de inkomsten uit 2018. Van 1 maart tot 1 mei 2019 kunnen aangiftes worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit jaar kan je via de app van de Belastingdienst, via Mijn Belastingdienst en op papier je aangifte doen. Aangezien veel mensen het elk jaar ‘gedoe’ vinden om de aangifte in…
Lees verder


1 maart 2019 0

Stappenplan voor aanvraag 30%-regeling verzonden door Belastingdienst

Heb je in 2017 of 2018 een verzoek ingediend voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers? Dan heb je van de Belastingdienst een brief ontvangen met een stappenplan voor het juist indienen van het verzoek. Een voorbeeld van deze brief vind je hier. De Belastingdienst heeft geconstateerd dat de meerderheid van de ingediende verzoeken…
Lees verder


27 februari 2019 0

Controleer voorlopige berekening LKV of (jeugd-)LIV!

UWV gebruikt gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Als je over 2018 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan stuurt UWV uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening Wtl. Wij adviseren om deze berekening…
Lees verder


20 februari 2019 0

PMT, Beeproger en Salariszaken realiseren koppeling!

Wij geloven niet alleen in het delen van kennis maar ook in het bundelen van krachten. We werken daarom graag samen met diverse specialisten in aanverwante disciplines.  Samen met Beeproger hebben wij een koppeling gerealiseerd tussen de planningstool van PMT en ons salarispakket. PMT is specialist op het gebied van luchtvaartbeveiliging. Ze houden zich onder…
Lees verder


14 februari 2019 0

Forfait werkkostenregeling naar 1,7% in 2020

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte. Vooral mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers vinden de huidige beperking van de vrije ruimte een knelpunt. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte.…
Lees verder


7 februari 2019 0

PMT, Beeproger en Salariszaken realiseren koppeling!

Wij geloven niet alleen in het delen van kennis maar ook in het bundelen van krachten. We werken daarom graag samen met diverse specialisten in aanverwante disciplines.  Samen met Beeproger hebben wij een koppeling gerealiseerd tussen de planningstool van PMT en ons salarispakket. PMT is specialist op het gebied van luchtvaartbeveiliging. Ze houden zich onder…
Lees verder


1 februari 2019 0
CAO VVT

Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Op UWV.nl is een nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de Werkwijzer vind je antwoord op de volgende vragen: Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer? Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen…
Lees verder


28 januari 2019 0

Let op tegemoetkoming Wtl 2018

Om geen tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) mis te lopen moet je uiterlijk 31 januari de aangiften loonheffingen 2018 indienen. De tegemoetkomingen Wtl worden vastgesteld op basis van de gegevens uit de ingediende aangifte loonheffingen. Zorg dat je de aangifte juist en volledig invult. Let er hierbij op dat je de verloonde uren…
Lees verder


21 januari 2019 0
vaststellingsovereenkomst

Toch langere proeftijd in WAB ondanks kritiek

Als een werkgever bij indiensttreding meteen een vast contract met de werknemer overeenkomt, mag hij straks een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken. Voor contracten die meer dan twee jaar duren, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden. De nieuwe proeftijdregels uit de WAB moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een werknemer direct een…
Lees verder


14 januari 2019 0