Auteur: Wessel

Even voorstellen: onze nieuwe collega Henk Veenstra

Met ingang van 1 oktober is Henk Veenstra bij ons in dienst getreden! Henk is een zeer ervaren salarisadministrateur en stelt zich graag voor: Na een start als bankkantoormedewerker ben ik na 6 jaar overgestapt naar de loonadministratie bij Friesland Bank. Hier heb ik jarenlange ervaring opgedaan als Teamleider Salarisadministratie en Loonadviseur. Na het Friesland…
Lees verder


11 oktober 2018 0

Subsidieregeling praktijkleren 2017-2018 aanvragen

Vanaf 2 juni 2018 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor de subsidie praktijkleren. De subsidie voor het aanbieden van praktijk- en werkleerplaatsen is tot en met 17 september 2018, 17.00 uur aan te vragen. De overheid wil met de subsidieregeling praktijkleren werkgevers stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. Werkgevers ontvangen dan de subsidie als…
Lees verder


16 juli 2018 0

Mogelijkheden Salariszaken

Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht het nodig zijn, dan bieden onze salarisspecialisten ondersteuning. De koppelingen maken gegevensuitwisseling met verschillende instanties en met andere online oplossingen mogelijk.   Download hier onze Whitepaper over de mogelijkheden van Salariszaken. U bent…
Lees verder


13 juli 2018 0

Uitleg tabel bijzondere beloningen 2018

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, maar ook een bonus of een 13e maand, geldt een aparte belastingtabel; de tabel voor bijzondere beloningen. Om te voorkomen dat de werknemer na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting onverwacht inkomstenbelasting moet betalen, omdat er hoger uitgekomen wordt en er dus maandelijks teveel loonheffingskorting is ingehouden, is er…
Lees verder


4 juni 2018 0

Minimumloon per 1 juli 2018 bekend

Met ingang van 1 juli 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder € 1.594,20 bij een fulltime werkweek. Jongere werknemers moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag krijgen. Een volledig overzicht vindt u hier.


30 mei 2018 0

Wat is de verjaringstermijn van vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar zijn opgenomen. Dit is dus vóór 1 juli. Neemt een medewerker de vakantiedagen niet op? Dan komen deze te vervallen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen is de vervaltermijn vijf jaar. Wel kan de werkgever een afwijkende regeling hanteren. De werkgever moet de werknemer wel in staat…
Lees verder


23 mei 2018 0

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning

De werknemer kan u vragen minder loonheffing in te houden dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit mag alleen als de werknemer een machtiging heeft ontvangen van de Belastingdienst. Op verzoek van de werknemer kan de Belastingdienst een machtiging afgeven om het loon dat onder de tabel bijzondere beloningen valt lager te belasten dan de…
Lees verder


15 mei 2018 0

Wat is een onregelmatigheidstoeslag en wanneer wordt dit toegepast?

Een onregelmatigheidstoeslag (ORT) is van toepassing bij onregelmatige arbeidstijden, zoals zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. Werken in de vroege ochtend (voor 06:00) wordt ook als onregelmatige arbeidstijd beschouwd. Deze onregelmatigheidstoeslag komt bijvoorbeeld voor in het ziekenhuiswezen, verzorgings- en verpleeghuizen, in industriële en logistieke bedrijven. In de CAO of arbeidsovereenkomst staat het recht…
Lees verder


8 mei 2018 0

Informatie rondom de ketenbepaling

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. De laatste arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd als: – De arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met onderbrekingen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd en (de onderbrekingen inbegrepen) een periode van 24 maanden hebben overschreden; of – Er sprake is van meer dan…
Lees verder


4 mei 2018 0

Regels bij het in dienst nemen van een vakantiekracht

Op vakantiekrachten zijn de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. Dit betekent onder meer dat de werkgever ten minste het minimumjeugdloon moet betalen. Dit is voor vakantiekrachten vanaf 15 jaar. Voor alle vakantiekrachten moeten premies voor de werknemersverzekeringen worden ingehouden. Ook bouwen vakantiekrachten vakantiedagen op. Tevens gelden voor vakantiekrachten tot 18 jaar beschermende regels…
Lees verder


18 april 2018 0